f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

עקבו אחרינו

Image Alt

מלגות

סטודנטים יקרים,

להלן רשימת מלגות אליהם אתם יכולים להגיש בקשות.

שימו לב לתאריכים ולטפסים אותם אתם מתבקשים לספק לכל מלגה.

אשמח לעמוד לרשותכם בעניין אישורי לימודים וכדומה.

בברכה,

דניאל שטרן

רכזת אקדמית מכללת ביטוי

 מלגות עיקריות

MILGAPO:

NUIS.CO.IL

שם המלגה

תנאים

הרשמה/טפסים

מועד הגשה

הערות

מלגת או”פ

תקופה ראשונה:     1. סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה

2.רשומים לקורס אקדמי אחד לפחות בסמסטר אביב

תקופה שניה:

1.עומדים בכל התנאים של הגשת הבקשה למלגה בתקופה הראשונה.

2.עומדים גם באחד משלושת התנאים הבאים:

◦נרשמו לשישה קורסים לפחות בשנת הלימודים הקודמת לסמסטר הדיון, מהם חמישה קורסים לפחות הם קורסים אקדמיים, ונוסף עליהם אחד מן הקורסים הטרום-אקדמיים של “אנגלית: הבנת הנקרא” (רמות B-E).

◦סטודנטים שלמדו בעבר וסיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות, וחוזרים ללימודים לראשונה בסמסטר הדיון, לאחר הפסקה של שלוש שנים לפחות.

◦סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בסמסטר סתיו או אביב של שנת הלימודים הנוכחית ולא הגישו בתקופה הראשונה.

הסבר+טפסים:

http://www.openu.ac.il/dean/online_form.html#a12

תקופה ראשונה: ינואר

תקופה שניה: יולי

מלגת משרד החינוך

מלגה סוציו-אקונומית לסטודנטים בלימודי יום (סטודנטים מתוקצבים)

במשרדי אגודת הסטודנטים לאחר תחילת שנת הלימודים

מלגת אימפקט

לוחם/מת ו/או תומך/ת לחימה. עד ארבע שנים מיום השחרור

האתר של הקרן:

www.awis.org.il/impact

או בטלפון 0722702270

ההרשמה בין החודשים מרץ-יוני מידי שנה (להתעדכן באתר)

מלגת הישג

קרן לחיילים בודדים עד שנתיים מיום השחרור

הרשמה דרך האתר: www.heseg.com או בטלפון: 037113100

ההרשמה לשנת הלימודים תשע”ד תחל ב-1.3.2013

מלגה זו לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים

מלגת קרן גרוס

עד 5 שנים מיום השחרור

הרשמה באתר הקרן: www.gruss.org.il

או באתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים: www.hachvana.mod.gov.il/

ההרשמה לשנת הלימודים תשע”ד תחל בחודש ספטמבר 2013

(להתעדכן באתר)

אך ורק סטודנטים שנשאר להם פחות מ-5,000 ₪ בפיקדון

מלגת קרן אייסלר לחיילים משוחררים

עד 5 שנים מיום השחרור

ההרשמה דרך האתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים: www.hachvana.mod.gov.il/

לבדוק מועדי ההרשמה באתר

אך ורק לסטודנטים שנשאר להם פחות מ-5,000 ₪ בפיקדון

מלגת מפעל הפיס לחיילים משוחררים

עד 5 שנים מהשחרור ללוחמים ותומכי לחימה

הרשמה דרך האתר של מפעל הפיס: www.milga.pais.co.il

או דרך האתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים: www.hachvana.mod.gov.il/

ההרשמה בין החודשים מרץ-יולי מידי שנה (לעקוב אחר הפרסומים באתר, לעתים יש שינויים והוספת מלגות)

מלגת מפעל הפיס למגזר הערבי

מגזר ערבי

ההרשמה אך ורק דרך האתר: www.arabmilga-pais.co.il

ההרשמה בין החודשים מרץ-יולי מידי שנה (לעקוב אחר הפרסומים באתר, לעתים יש שינויים והוספת מלגות)

מלגת מפעל הפיס- כללית

להשכלה גבוהה לכלל האוכלוסייה

ההרשמה אך ורק דרך האתר:

 www.clalimilga-pais.co.il

ההרשמה בין החודשים מרץ-יולי מידי שנה (לעקוב אחר הפרסומים באתר, לעתים יש שינויים והוספת מלגות)

מלגת פר”ח

מעורבות חברתית עם תמורה כספית

הרשמה אך ורק דרך האתר:

www.perach.org.il

ההרשמה החל מחודש אוגוסט בכל שנה (התעדכנו באתר)

מלגות יעודיות

שם הקרן

קהל יעד

מועד הגשה

יצירת קשר

קרן חנן עינור ליוצאי אתיופיה

לבעלי משפחות ולסטודנטים חד-הוריים המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית ולשדרג את לימודיהם ומקצועם.

לסטודנטים שאינם זוכים לסיוע ממקורות אחרים. לסטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם השתלבותם המקצועית. לסטודנטים ‘פורצי-דרך’ בקהילה בתחום לימודיהם.

ההרשמה תפתח במהלך חודש ספטמבר, להתעדכן באתר הקרן

כתובת: אלחריזי 3 ירושלים, 91421

טלפון: יפעת: 025631419

פקס:   025671936

אתר: www.kerenaynor.co.il

יוצאי תימן – יני”ב – אגודה לנהול קרן להשתלמות ותרבות

סטודנטים נזקקים יוצאי תימן

עד סוף חודש ספטמבר

כתובת: שד’ המעפילים 33 ת.ד. 9196, תל-אביב 67618

טלפון: 035376680

ארגון יוצאי הולנד

מוצא הולנדי

עד סוף חודש ינואר

כתובת: ת.ד. 1659, פרדס חנה 37100

טלפון: 046270203

פקס:   046273725

ארגון עולמי ליוצאי לוב בישראל

עד סוף חודש ינואר

כתובת: ת.ד. 3604 בת ים, 59136

טלפון: 035336599

איגוד יוצאי כורדיסטן האירנית

עד סוף חודש ינואר

כתובת: יפו 45, ת.ד. 7032, ירושלים, 94221

איגוד יוצאי טורקיה

על פי מצב סוציואקונומי

עד סוף חודש ינואר

כתובת: רוטשילד 24, ת.ד. 3362, בת ים, 59133

טלפון: 036582936

פקס:   036573894

איגוד יוצאי הודו

יוצאי הודו, על פי מצב כלכלי ואישור שירות צבאי, מותנה בגיוס אמצעים כלכליים על ידי הקרן

עד סוף חודש דצמבר

כתובת: הפלמ”ח 10, נתניה, 42249

ארגון הגג של יוצאי אירן בישראל

יוצאי אירן

סטודנטים מצטיינים

מצב כלכלי קשה

משפחות במצוקה

תושבי יישובי ספר

מלגה בסך 2,000-4,000 ₪

עד סוף חודש ינואר

כתובת: רח’ העליה 16, ת.ד. 2105, תל-אביב, 61020

טלפון: 036815581

פקס:   036817874

איגוד יוצאי ליטא

לסטודנטים ממוצא ליטאי חברי האיגוד להציג אישור לימודים

ביצוע שירות צבאי

עד סוף חודש דצמבר

כתובת: רח’ דוד המלך 1, תל-אביב, 64953

טלפון: 036964812

פקס:   036954821

“אבוקה” – קרן מלגות לחינוך גבוה לסטודנטים בוכרים

לצעירים יוצאי בוכרה בלבד. מצב סוציו-אקונומי קשה.

עדיפות לתלמידי שנה א’/ב’. פעילות בקהילה

בין החודשים ספטמבר אוקטובר

כתובת: רח’ הקונגרס 2, תל-אביב, 66044

טלפון: 036393448

פקס:   036882785

ארגון יוצאי דמשק (סוריה) ישראל

מוצא סורי בלבד בהתאם להחלטות העמותה בלבד.

בין אוגוסט ל-1 בדצמבר

כתובת: ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל, רח’ ראש פינה 3, תל-אביב, 66058

טלפון: 036881567

  • קישור לאתר או”פ בו מלגות חיצוניות נוספות:

http://www.openu.ac.il/dean-students/external_scholarships.html

  • קישור למלגות על סמך מעורבות חברתית:

http://www.openu.ac.il/dean-students/community_service.html

  • אתר המלגות הארצי:

www.milgot.org.il

  • אינדקס מלגות באתר מכללות:

http://www.michlalot.co.il/limudim/milgot.php

  • מלגות מטעם הקרן להכוונת חיילים משוחרים:

http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/Pages/default.aspx

  • מלגות לחיילים משוחררים (עד 5 שנים מיום השחרור):

http://www.tnufaqg.co.il/Default.aspx?tabid=112

http://www.openu.ac.il/1000_scholarships/index.html

  • הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה:

http://www.openu.ac.il/dean/loan_scholarship_government_ministry_educa.html

 

  • כדאי לברר על מלגות ייעודיות לתושבים ברשויות המקומיות כגון:

http://www.universities-colleges.org.il/P32473/

מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי

שם הקרן

קהל יעד

מועד הגשה

יצירת קשר

מועדון אנשי העסקים הערבים בישראל

סטודנטים ערבים אזרחי המדינה במקצועות טכנולוגיים. גובה המלגה הוא 2,000-6,000 ₪

לברר בטלפון

טלפון: 046563421

פקס: 046083434

קרן רוקייה ביאדסה

תמיכה בסטודנטים ערבים לתואר ראשון משנה שנייה, עדיפות ליתומים עפ”י מצב סוציו אקונומי קשה.

מתחילת אוקטובר עד סוף נובמבר

כתובת: רח’ בית חולים 10 ת”ד 1065 באקה אל גרבייה 30100. טלפון: 046382723

מלגת מפעל הפיס לסטודנטים מהמגזר הערבי

לסטודנטים מהמגזר הערבי. 5,000 ₪ לסמסטר לאורך הלימודים

להיכנס לבדוק מתי נפתח

Arabmilga-pais.co.il

Pais.co.il/pais/about/melagot/arab+students

מתחת להגרלות יש 2 לחצנים “מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי” יש להיכנס לשניהם.

העמותה להכוון לימודי

לתלמידים מהמגזר הערבי, עידוד השכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. סכום המלגה: עד 2,000 ₪

לברר בטלפון

כתובת: רח’ חורי 2 חיפה

טלפון 048669855

במכללת ביטוי,

כל אחד יכול,

לכל אחד יש את

הפוטנציאל

צרו קשר לקבל ביטוי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות